EKOLOGIJA

Ekologija – vienas svarbiausių kriterijų renkantis partnerius

Aplinka, kurioje mes gyvename, daro įtaką mūsų visų sveikatai. Mes, žmonės, turime suprasti, kad žmogaus sveikata didžia dalimi priklauso nuo aplinkos kokybės. Šiandienos oro tarša, šiltnamio dujų sukeliamas efektas, anglies dioksido kiekis viršijantis normas, besaikis elektros naudojimas, įvairios cheminės medžiagos, elektrostatiniai, elektromagnetiniai laukai, triukšmas paveikia žmogų ir gali sukelti, ne tik galvos skausmus ar alergijas, bet ir kitas neigiamas organizmo reakcijas į aplinką. Suprantame, kad norint stiprinti žmonių sveikatą ir ilgaamžiškumą, svarbu kiekvienam iš mūsų pasirūpinti,

prisidėti, būti atsakingam, kokioje aplinkoje mes gyvename, žinoti, įvertinti ir suprasti, kokia bendra ekologinė Žemės situacija. Daugelis mūsų suprantame, kad Žemė yra vienas gyvas organizmas, o visos gyvos būtybės yra vieno organizmo dalys, tampriai susijusios tarpusavyje. Kadangi žmonija neturi antros Žemės, į kurią galėtų išsikelti, o esami ištekliai beveik išnaudoti (žaliavos ir tinkama aplinkos kokybė), būtina kiekvienam asmeniškai imtis priemonių, gaminti, kurti, bei statyti efektyviau. Mažinti iškastinių žaliavų naudojimą. 

Gamybos, statybų atliekas panaudoti antriniam, bei daugkartiniam perdirbimui. Iš statistikos žinome, kad Europoje statybų pramonė yra didžiausias žaliavų naudotojas, ir stambiausias atliekų gamintojas (apie 40 procentų visų atliekų srauto).

   Visi bendrai skatinkime kuo didesnį domėjimąsi atsinaujinančiomis energijomis, efektyvesniu energijos naudojimu. Atminkime, kad gamyba, statyba ir energetika — tai labai svarbios ekonomikos sritys, tačiau tai ir didžiausią poveikį aplinkai darančios žmonijos veiklos.

SKATINKIME KUO DIDESNĮ DOMĖJIMĄSI ATSINAUJINANČIAIS RESURSAIS IR EFEKTYVESNIU ENERGIJOS NAUDOJIMU
Andrius Zevertas
Komercijos direktorius