VASTUULLISUUS

Yksi tärkeimmistä kriteereistä kumppaneita valittaessa

Ympäristö, jossa elämme, vaikuttaa meidän kaikkien terveyteen. Meidän ihmisten on ymmärrettävä, että terveytemme riippuu suurelta osin ympäristön laadusta. Nykypäivän ilmansaaste, kasvihuonekaasuvaikutus, normit ylittävät hiilidioksiditasot, liiallinen sähkön kulutus, erilaiset kemikaalit, sähköstaattiset ja sähkömagneettiset kentät ja melu vaikuttavat ihmiseen ja voivat aiheuttaa päänsäryn tai allergioiden lisäksi myös muita haittoja. Terveyden ja pitkäikäisyyden vahvistamiseksi on tärkeää, että jokainen meistä välittää,osallistuu ja on vastuussa siitä, millaisessa ympäristössä elämmeja ymmärtää, mikä on maapallon yleinen ekologinen tilanne.

Useimmat meistä ymmärtävät, että maapallo on yksi elävä organismi, ja kaikki elävät olennot ovat sen osia ja liittyvät tiiviisti toisiinsa. Koska ihmiskunnalla ei ole toista maapalloa, jonne se voisi siirtyä, ja olemassa olevat resurssit ovat melkein lopussa (raaka-aineet ja ympäristön laatu), on välttämätöntä, että jokainen ryhtyy toimiin yksilöllisesti, tuottaa, luo ja rakentaa tehokkaammin ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kierrätetään tuotanto- 

ja rakennusjätteet toiseen käyttöön. Tiedämme tilastoista, että rakennusteollisuus on Euroopan

   suurin raaka-aineiden käyttäjä ja suurin jätteen tuottaja (noin 40 prosenttia kokonaisjätevirrasta). Edistäkäämme kaikki yhdessä mahdollisimman suurta kiinnostusta uusiutuvaa energiaa kohtaan ja energian tehokkaampaa käyttöä. Muistakaamme, että tuotanto, rakentaminen ja energia ovat erittäin tärkeitä talouden aloja, mutta myös toimintaa, joka vaikuttaa eniten ympäristöön.

EDISTÄMME UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖÄ JA ENERGIATEHOKKUUTTA

Andrius Zevertas
Kauppajohtaja